Yhdistyksen hyväksymät toimintaperiaatteet ovat:

  • Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kipupotilaiden tukena ja yhdyselimenä mm. kehittämällä vertaistoimintaa
  • Yhdistys tiedottaa kipuun ja kivun hoitoon liittyvistä asioista ja edistää kipupotilaiden itsenäisen toiminnan sekä työnteon aktiviteettien edellytyksiä.
  • Yhdistys järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä virkistyspalveluja yhdistyksen jäsenille.
  • Yhdistys järjestää liikunta- ja harrastustoimintaa vertaisryhmissä ja kehittää pienryhmätoimintaa kipupotilaille myös ilman jäsenyysvaatimuksia.
  • Yhdistys tukee vertaistoimintaa muille paikkakunnille perustettavissa pienryhmissä.
  • Yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja, mutta toimeenpanee myös keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia; ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
  • Yhdistys harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa, sekä järjestää koulutusta ja kursseja.
  • Yhdistys voi myös tehdä talkootyötä ja voi omistaa toiminnassaan tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.